Venirea lui Hristos

Astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.(Biblia, Luca 2,11)

Ce a adus Hristos în lume prin venirea Sa pe pământ?

Lumina în mijlocul întunericului: „Ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul şi în umbra morţii“ (Biblia, Luca 1.79).

Bucurie pentru cei întristaţi: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot poporul“ (Biblia, Luca 2.10).

Pace în mijlocul duşmăniei oamenilor: „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui“ (Biblia, Luca 2.14).

Viaţa, acolo unde domnea moartea: „Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug“ (Biblia, Ioan 10.10).

Slava în mijlocul ruşinii: „Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl“ (Biblia, Ioan 1.14).

Salvarea din păcate şi de păcat: „Ea va naşte un Fiu, şi-i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale“ (Biblia, Matei 1.21). „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică“ (Biblia, Ioan 3.16).

Nu dorim mult să posedăm aceste lucruri? Ele sunt la dispoziţia celui care acceptă pentru sine această mântuire deplină.