Petrică Kalberer - Fost om al străzi

Îmi place să aud şi să văd lucrările lui Dumnezeu de salvare a oamenilor pierduţi! Domnul nostru Isus Christos ne spune:”Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăinţă nu pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi”(Biblia Marcu 2.17). Dumnezeu se foloseşte de oameni ne-băgaţi în seamă! Aşa ne spune Scriptura: “Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari. Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii şi lucrurile dispreţuite ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu.”(Biblia 1 Corinteni 1.27-29)

“Şi ce ar folosi unui om să câştige toata lumea, dacă şi-ar pierde sufletul?”(Matei 16.26)