Marşul pentru Viaţă

Iată unele dintre inscripţii de pe pancartele marşului:

„Avortezi, eşti încă mamă, mamă a unui copil mort!”, „Alege să fii mamă, nu criminală!”, „România plânge pruncii avortaţi!”, „România însângerată!”, „Inamicul public nr. unu: copilul nedorit!”, „Mamă, nu mă ucide!”, „Fiecare om mare a fost mai întâi nenăscut!”

În dialog cu Dumnezeu, cu pumnul ridicat spre cer:
- Doamne, dacă eşti iubitor, de ce nu ne dai doctori mai buni, politicieni mai corecţi?
- V-am dat, dar i-aţi avortat!

Iată ce spune Isus Christos cu privire la copii:

Chiar atunci ucenicii au venit la Isus și L-au întrebat: “Așadar, cine este cel mai mare în Împărăția cerurilor?”

Isus a chemat un copil și l-a așezat în mijlocul lor,

apoi le-a zis: “Vă spun, într-adevăr, că dacă nu vă schimbați și nu deveniți ca și copiii, nu veți intra în Împărăția cerurilor!

Deci cel mai mare în Împărăția cerurilor este cel care se smerește ca un copil,

iar cel care, pentru Mine, primește un copil, acela pe Mine Mă primește.

Pentru cel care ar face ca vreunul dintre acești micuți să-și piardă credința în Mine sau să păcătuiască, ar fi mai bine dacă i s-ar lega de gât o piatră de moară dintre cele mari și ar fi înecat în adâncul mării. (Biblia, Matei 18,1-6)