Crăciunul sărbătoarea bucuriei adevărate

De-a lungul timpului, manifestarea bucuriei oamenilor cu ocazia acestui eveniment a îmbrăcat diferite forme: oamenii împodobesc brazi, îşi dau cadouri unii altora, dau cadouri copiilor, organizează mese îmbelşugate devenite tradiţionale, mâncare bună, băutură, prăjituri, veselie, distracţie. Au apărut şi moş crăciunii mai bătrâni şi mai tineri, ba chiar şi crăciuniţe seducătoare… multă bucurie!

Dar unde este Mântuitorul? Acel Prunc născut în ieslea Betleemului venit în lume ca să ne răscumpere? Unde este bucuria păstorilor care au auzit cântarea îgerilor cu mesajul clar: „Nu vă temeţi! Căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul! Astăzi în cetatea lui David (Betleem) vi S-a născut un Mântuitor, care este Cristos – Domnul!” şi au alergat în grabă la Betleem ca să vadă minunea? Unde este atitudinea magilor din răsărit, care înţelegând din cărţi că un mare împărat se va naşte, au călătorit mii de kilometric călăuziţi de o stea pentru a veni şa I se închina “Împăratului de curând născut” şi pentru a-Iaducedaruri? Unde este bucuria sfântă a nopţii de Crăciun, noapte în care Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat după planul tainic al lui Dumnezeu, ca să salveze sufletele oamenilor de povara vinovăţiei, de apăsarea păcatelor şi de consecinţele acestora: pedeapsa veşnică, moartea veşnică, iadul?

Acel Prunc firav născut atunci, deveni după 30 de ani Profetul care proclama Împărăţia lui Dumnezeu, Învăţătorul care arăta oamenilorvoia lui Dumnezeu, Împăratulcare-I chema la Împărăţia lui Dumnezeu eliberându-I de sub puterile întunericului alungând demonii, demonstrându-şi autoritatea de Fiu al lui Dumnezeu atât în domeniul fizic cât şi în cel spiritual.

Majoritatea oamenilor însă nu L-au recunoscut pe Mesia – Trimisul lui Dumnzeu, L-au respins, L-au acuzat pe nedrept, condamnându-L la moarte prin răstignire. Dar ei nu ştiau că Isus pentru aceasta venise, să fie Mielul Lui Dumnezeu care, luând păcatele oamenilor asupra Sa să moară satisfăcând dreptatea sfinţeniei lui Dumnezeu care cerea moarte pentru cel ce păcătuieşte. Sfinţnia lui Dumnezeu ispnu se împăca cu păcătoşenia oamenilor. Păcatul nu poate locui împreună cu sfinţia. A venit însă Fiul lui Dumnezeu şi a murit El în locul nostru, ca noi, cei ce credem în El să avem viaţa veşnică împreuna cu Dumnezeu, aşa cum ne învaţă Biblia- Cuvântul lui Dumnezeu- în Evanghelia dupăIoan capitolul 3, versetul 16: “… atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viată veşnică.”

Dar Isus a înviat a treia zi şi apoi S-a înăţt la cer, lăsând în urmă doisprezece apostolic care urmau să proclame Împărăţia lui Dumnezeu, chemând oamenii la a fi salvaţi de sub apăsarea lui Satan- prinţul întunericului care îi va tine în robia păcatelor lor (imoralitate, desfrâu, beţi, droguri, minciună, ură, etc…).

Cei doisprezece apostoli, insuflaţi de Duhul Sfânt, au răspândit vestea împăcării cu Dumnezeu prin iertarea păcatelor în sângele lui Cristos şi toţi cei care au crezut au fost răscumpăraţi, salvaţi, înnoiţi după caracterul lui Cristos. Oamenii aceşia se numesc creştini, Îl cinstesc pe Dumnezeu, se bucură de iertarea păcatelor lor, cântă laude înalţă rugăciuni de mulţmire către Dumnezeu. Crăciunul pentru ei este o plăcută amintire a venirii Mântuitorului Isus, care i-a strămutat din Împărăţia lui Satan în Împărăţia lui Dumnezeu.

Păstorii din Betleem s-au bucurat mult de venirea Mântuitorului. Magii, plini de bucurie, au venit şi I s-au închinat. Creşinii de-a lungul veacurilor Îl laudă şi Îl cinstesc pe Dumnezeu, trăind o viaţă plină de pace ş bucurie, ca urmare a mântuirii lor prin Cristos. Tu te bucuri de acest Crăciun? Ai motive să te bucuri?Cadourile, cozonacii, sarmalele, vinul şi moş crăciunii îţi dau bucuria şpacea sufletească?

Sau ai nevoie şi tu să Îl recunoşti pe Isus ca Mântuitor şi crezând în moartea Sa ispăşitoare săintri în poporul lui Dumnezeu, care Îl ascultă şi I se închinădin toată inima?

Dacă vei primi mântuirea lui Dumnezeu, sufletul ţse va umple de bucurie, teama de moarte va dispărea, păcatele sunt iertate şi vei putea sta în picioare înaintea lui Dumnezeu în ziua judecăţii, pentru că Cristos, murind a plătit în locul tău, pentru păcatele tale.

Biblia ne învaă că cei ce resping darulnespus de mare al lui Dumnezeu în Cristos, vor avea de înfruntat la judecată mânia lui Dumnezeu şi vor avea parte de pedeapsa cuvenită pentru păcatele lor.

Tu însă esti un om înţelept şi vei alege bine!

Îţi vei rezolva problema viitorului veşnic împăcându- te acum cu Dumnezeu mărturisindu-ţi păcatele înintea Lui, primind iertarea în Numele lui Cristos şapoi bucuria mântuirii îţi va inunda inima şi vei fi mereu plin de nădejde şi bucurie, nu numai de sărbători.

Dumnezeu să te binecuvânteze!

Crăciunul este sărbătoarea bucuriei, bucurie pentru toţi pământenii, pentru că Mântuitorul a venit în lume ca să ne mântuiască de păcate. Evenimentul acesta a avut loc în urmă cu 2000 de ani şi de atunci încoace oamenii sărbătoresc Crăciunul şi se bucură.