Cum ajung eu în cer?

Mulți oameni își pun întrebarea referitoare la veșnicie. Lucrul acesta se observă la aceia care cugetă la sfârșitul vieții lor. Actrița americană Drew Barrymore a jucat rolul principal de copil în filmul «E. T. Extraterestrul». Când avea 28 de ani (născ. 1975), a afirmat: «Dacă voi muri înaintea pisicii mele, să I se dea să mănânce cenușa mea. Atunci trăiesc cel puțin mai departe în pisica mea». Nu este îngrozitoare această necunoștință și miopie referitoare la moarte?

În timpul Domnului Isus au venit mulți oameni la El. Problemele lor erau întotdeauna aproape numai pământești:

• Zece leproși doreau să fie vindecați (Luca 17:13).

• Orbii doreau sa vadă (Matei 9:27).

• Un altul dorea să i se ajute să-și primeasca moștenirea lui (Luca 12:13–14).

• Fariseii au venit cu întrebarea provocatoare, dacă trebuie să plătească sau nu impozit (Matei 22:17).

Numai puțini oameni au venit la Isus spre a afla de la El cum se poate ajunge în cer. Un tânăr bogat a venit la El și L-a întrebat: «Bunule Învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața vesnică?» (Luca 18:18). Lui i s-a răspuns ce trebuie să facă, și anume: să vândă tot, de ce era legată inima lui, și să-L urmeze pe Isus. Deoarece el era bogat, nu a urmat sfatul primit, iar prin aceasta a renunțat la cer. Mai erau și oameni care nu căutau cerul, dar au fost informați despre el la întâlnirea cu Isus. Ei au folosit imediat prilejul oferit. Zacheu a dorit să-L vadă pe Isus, și el a găsit mai mult decât se astepta. După vizita din casa lui Zacheu – aproape ca la o cafea – el a găsit cerul. Isus a precizat:«Astazi a intrat mântuirea în casa aceasta…» (Luca 19:9).

Cum se poate găsi cerul?

Din cele spuse până aici se poate preciza:

• Împărăția cerurilor se poate găsi într-o anumită zi. Este bine să știi lucrul acesta, căci astăzi va fi posibil și pentru tine, dragă cititoare sau cititor, să primești viața veșnică de la Dumnezeu.

• Primirea împărăției cerurilor nu este condiționată de vreo faptă personală.

• Împărăția cerurilor te poate găsi complet nepregătit.

Propriile noastre concepții cu privire la intrarea în cer sunt cu totul false, dacă nu sunt bazate pe afirmațiile lui Dumnezeu. O cântăreață afirma într-un cântec despre un clown, care renunță la serviciul lui îndelungat într-un circ, astfel: «Desigur că el ajunge în cer, căci a făcut pe mulți oameni să râdă». O donatoare bogată a construit o casă pentru săraci, unde puteau să trăiască gratuit 20 de femei. Condiția era ca femeile să se roage câte o oră pe zi pentru mântuirea sufletului binefăcătoarei lor.

 

Dar cum ajungem noi cu adevărat în cer?

Spre a răspunde clar la această întrebare, Domnul Isus S-a folosit de o pildă. În evanghelia după Luca, capitolul 14, versetul 16, El vorbește despre un om (în pildă omul îl reprezintă pe Dumnezeu) care vrea să dea o masă festivă (aceasta reprezintă cerul), și trimite la început numai invitații personale. Toate răspunsurile sunt deprimante: «Dar toți au început să se dezvinovățească. Cel dintâi i-a zis: ‹Am cumpărat un ogor… Am cumpărat cinci perechi de boi… Tocmai acum m-am însurat, și de aceea nu pot veni›». Isus încheie pilda cu decizia gazdei: «Căci vă spun că nici unul din cei poftiți nu va gusta din cina mea».

Din cele spuse este clar că cerul se poate câștiga sau pierde. Lucrul decisiv este acceptarea sau respingerea invitației. Se poate mai simplu ca așa? Desigur că nu! Dacă mulți oameni nu vor ajunge în cer, nu este pentru că ei nu ar fi cunoscut calea, ci pentru că au respins invitația.

Pilda celor trei categorii de oameni nu este un model pentru noi, căci nici unul nu acceptă invitația și nu vine la masă. Oare nu se dă masa festivă anunțată? Ba da! După respingerea invitației sunt trimise iarăși invitații peste tot. Nu se mai tipăresc invitații cu rame aurite. Acum este valabilă chemarea: «Veniți!» Și cine accept invitația, are un loc asigurat la masă. Ce se întâmplă? Oamenii vin – chiar foarte mulți. După câtva timp gazda face bilanțul: mai sunt încă locuri libere! El spune slujitorilor Lui: «Duceți-vă …! Mai invitați iarăși!»

Vreau să aplic acum pilda aceasta la noi, căci exact așa este situația noastră de astăzi. În cer mai sunt locuri libere, iar Dumnezeu îți spune: «Vino și ocupă un loc în cer! Fii înțelept și rezervă-ti veșnicia! Fă-o chiar astăzi!»

Cerul este frumos de nedescris, de aceea Domnul Isus îl compară cu o masă festivă. În 1 Corinteni 2:9 se spune:«Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc». Pe pământul acesta nimic, absolut nimic, nu se poate compara cu cerul. Așa de inimaginabil de frumos este acolo! Nu cumva să pierdem această ocazie, căci cerul este foarte prețios. Este cineva care ne-a deschis ușa cerului. Acesta este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu! Numai datorită Lui putem să ajungem noi acolo așa de ușor. Acum depinde numai de voința noastră. Numai cine este nesocotit, ca cei trei oameni, nu acceptă invitația.

Mântuirea se primește numai prin Domnul Isus Hristos

În Faptele apostolilor (cap. 2:21) citim: «Oricine va chema Numele Domnului [Isus], va fi mântuit». Aceasta este una dintre frazele importante ale Noului Testament. Pavel, când se afla în închisoarea din Filipi, a explicat gardianului: «Crede în Domnul Isus, și vei fi mântuit tu și casa ta» (Fapte 16:31). Acest mesaj este concis, dar el lucrează și schimbă viața. Gardianul s-a pocăit chiar în noaptea aceea.

De la ce salvează Isus? Este esențial să știm: de la calea ce duce la pierzarea veșnică, în iad. Despre iad și cer Biblia spune că acolo oamenii vor fi veșnic. Unul este groaznic, iar celălalt este minunat. Nu există un al treilea loc.

La cinci minute după moarte, nimeni nu va mai spune: «Căci morți sunt cei muriți» sau «La moarte se sfârșește totul». Totul este decis de raportul față de Persoana Domnului Isus. Destinul nostru veșnic depinde de Isus Hristos și de relația noastră cu El!

Când am fost într-o călătorie de evanghelizare în Polonia, am vizitat lagărul de la Auschwitz.

În timpul celui de-al treilea imperiu german, acolo s-au produs lucruri groaznice. Din 1942 până în 1944, mai mult de 1,6 milioane de oameni, majoritatea iudei, au fost gazați și apoi arși acolo. În literatură se vorbește de «iadul de la Auschwitz». În timp ce grupul nostru vizita o cameră de gazare, unde au fost omorâți câte 600 de oameni la fiecare sârjă, am cugetat la această denumire. Acolo a fost groaznic de nedescris. Dar a fost acolo întradevăr iadul?

Noi am putut să vizităm camera de gazare numai pentru că această grozăvie a încetat în 1945. Instalația poate fi acum vizitată, iar acolo nu mai este nimeni chinuit sau otrăvit. Camerele de gazare de la Auschwitz au fost temporare, însă iadul Bibliei este veșnic.

În hala de la intrarea muzeului de astăzi am văzut un tablou cu Domnul Isus Hristos răstignit. Un deținut și-a arătat speranța lui în Cel răstignit, zgâriind cu un cui pe perete. Și pictorul acesta a murit în camera de gazare, însă el L-a cunoscut pe Isus, Salvatorul. Deși el a murit într- un loc groaznic, pentru el cerul a fost deschis. Oricum, când cineva ajunge în iadul de care Domnul Isus avertizează insistent în Noul Testament (spre ex.: Matei 7:13; Matei 5:29-30; Matei 18:8), nu mai există nici o scăpare și nici o salvare.Deoarece în comparație cu Auschwitz, iadul funcționează veșnic, nici nu îl poate vizita nimeni.

Și cerul este veșnic. Iar acesta este locul unde vrea să ne ducă Dumnezeu. De aceea acceptă invitația de a ajunge în cer. Cheamă Numele Domnului, pentru ca astfel săți rezervi cerul!

Într-o zi, după ce am ținut o predică, am fost întrebat de o femeie neliniștită: «Chiar se poate rezerva  cerul? Sună ca într-o agenție de voiaj!» Am aprobat-o, spunândui: «Cine nu rezervă, nu ajunge la țintă. Dacă vrei să ajungi pe insula Hawai, trebuie să ai un bilet valabil de avion». Ea m-a întrebat: «Dar biletul de avion trebuie plătit, nu-i așa?!» – «Da, și biletul spre cer! El este însă așa de scump, încât nimeni din noi nu-l poate plăti. Păcatul nostru este acela care ne împiedică. Dumnezeu nu îngăduie în cerul Lui nici un păcat. Cine vrea ca după viața aceasta de aici să petreacă veșnicia cu Dumnezeu, trebuie să fie mai întâi eliberat de vina păcatului lui. Eliberarea poate fi facută numai de o persoană fără păcat – iar această persoană este Isus HRISTOS. Numai El poate plăti! Iar El a plătit cu sângele Său, prin moartea Sa pe cruce».

Deci, ce pot să fac eu ca să ajung în cer? Dumnezeu ne adresează astăzi și nouă invitația Lui de salvare. Multe locuri din Biblie ne invită insistent să raspundem chemării lui Dumnezeu:

• «Straduiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă!» (Luca 13:24).

• «Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape!» (Matei 4:17).

• «Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, și mulți sunt cei care intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt cei ce o află» (Matei 7:1314).

• «Apucă viața veșnică la care ai fost chemat…» (1 Timotei 6:12). Ru

• «Crede în Domnul Isus, și vei fi mântuit tu și casa ta…» (Fapte 16:31).

Toate acestea sunt invitații insistente, care ar trebui să ne trezească. Din text se observă seriozitatea, fermitatea și urgența lor. Procedăm cum trebuie, dacă răspundem invitației cu o rugăciune care ar putea suna astfel:

«Doamne Isuse, astăzi am citit că numai prin Tine pot ajunge în cer. Eu doresc să fiu cândva cu Tine în cer. De aceea, Te rog, scapă-mă de iad, în care aș ajunge pentru veșnicie, datorită vinii mele. Pentru că m-ai iubit așa de mult, ai murit pentru mine pe cruce și ai plătit vina păcatelor mele. Tu îmi cunoști toate păcatele – din copilăria mea. Tu cunoști orice păcat, de care sunt conștient, dar și pe acelea care le-am uitat de mult. Tu cunoști tot ceea ce am eu în inimă. Eu sunt înaintea Ta ca o carte deschisă. Nu pot ajunge în cer în starea mea actuală. Te rog, iartă-mi păcatele, pe care le regret din inimă. Intră în viața mea și înnoiește-o. Ajută-mă să renunț la tot ce nu-Ți este plăcut Ție și dăruiește mi obișnuințe noi, binecuvântate de Tine. Deschide-mi Cuvântul Tău, Biblia. Ajută-mă să înțeleg ce vrei să-mi spui, și dă-mi o inimă ascultătoare, spre a putea face ce-Ți este plăcut Ție. Fii Tu de acum încolo DOMNUL meu. Vreau să Te urmez. Te rog, arată-mi calea pe care trebuie șă merg în toate domeniile vieții mele. Îți mulțumesc că m-ai ascultat, că pot să fiu acum un copil al lui Dumnezeu, care odată va fi cu Tine în cer. Amin.»

 

Prof. dr. ing. Werner Gitt