Download: Dacă Animalele Ar Putea Vorbi

Filename:Romanian-Daca_Animalele_Ar_Putea_Vorbi_2003.pdf
Filetype:PDF
Filesize:0,81 MB

Spre a comunica între ele, animalele dispun de sisteme de comunicare eficace, dar nu pot comunica însă cu noi într-o limbă omenească. De aceea ne-am transpus noi în locul lor şi am devenit purtătorul lor de cuvânt – de aici şi titlul cărţii: «Dacă animalele ar putea vorbi...»
Dacă însă animalele ar putea să ne relateze des- pre ele însele şi, pe baza cunoştinţelor noastre şti- inţifice actuale, ne-ar povesti despre felul lor de viaţă, morfologia lor specială, planurile speciale de construcţie generală şi detaliile lor individuale, totul ar fi o laudă deosebită la adresa Creatorului. Noi vor- bim în locul anumitor animale reprezentative, pentru ca prin aceasta să Îl prezentăm pe marele nostru Creator şi multitudinea ideilor Lui, bucuria Lui creatoare, dra- gostea Lui pentru estetică şi culoare, grija Lui faţă de creaţie; iar în final, marea Lui dragoste faţă de oameni şi dorinţa Lui de salvare prin Isus Hristos.
Cartea este astfel concepută încât fiecare specie animală are un reprezentant care poartă un dialog cu ci- titorul. Animalul însuşi, într-o convorbire fictivă, pune întrebările şi dă şi răspunsurile adecvate. Prin această metodă conţinutul cărţii devine fluent şi – aşa cum am dori noi – este prezentat viu şi uşor accesibil. Nu au fost omise stările reale dificile, ci ele au fost prezenta- te tot într-o formă narativă şi uşor de reţinut. De multe ori ne-am folosit de exemple din viaţa cotidiană, spre a prezenta plastic un detaliu sau a face o comparaţie. Prin aceasta ne putem imagina mai bine datele nume- rice abstracte.