Povestea crăciunului pentru copii

 

Pe câmpiile din jurul Betleemului, păstorii aveau grijă de oile lor. Deodată au văzut o  lumină mare, un înger le-a zis: ,,Nu vă temeţi căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Cristos, Domnul. Iată semnul, după care-L veţi cunoaste: veţi găsi un Prunc înfăsat în scutece şi culcat într-o iesle.”

Şi deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulţime de oaste cereasca, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: ,,Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”

Păstorii L-au găsit pe Isus așa cum le-a zis îngerii.

La răsărit, trei magi au văzut o stea luminoasă și au mers după ea. Ajungând la palatul împăratului Irod l-au întrebat: „Unde este împăratul de curând născut?“ Când împăratul Irod a auzit că s-a născut un alt rege, s-a mâniat foarte tare și a zis: „Duceţi-vă de cercetaţi cu de-amănuntul despre prunc şi când îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui.” Dar regele Irod nu a vrut să se închine Lui, a vrut să-L omoare.

Magii L-au găsit pe Isus și I-au dăruit: aur, smirnă și tămâie. Magii nu s-au mai întors la Irod să îi dea de stire despre prunc. Așa că regele Irod a ucis toţi pruncii din Betleem sub vârsta de doi ani.

Isus a scăpat fiind dus de părinţii Săi, Iosif și Maria, în Egipt.

Dumnezeu a trimis pe singurul Său Fiu ca să Îşi arate dragostea Lui pentru fiecare dintre noi!

 

FOTO sodahead.com