Muzica rock omoară

Ştim cu toţii că muzica influenţează oamenii în bine sau în rău, îi irită. Recent s-au făcut constatări că afectează şi animalele, şi păsările, chiar şi plantele. De exemplu, unii cîini încep să urle cînd aud sunet de trompetă. Părinţii aveau un aşa cîine, ori de cîte ori cîntam din trompetă, el urla, nu putea suporta acel sunet, în revista Midnight Caii (Strigătul de miezul nopţii) se relatează că anumiţi cercetă¬tori în efectul muzicii au expus diferite soiuri de păsări la muzica rock, să vadă comportarea lor. Rezultatul a fost că unele s-au îmbolnăvit, iar altele n-au putut-o suporta, au murit. E o muzică de obîrşie satanică, de invocare a spiritelor necurate, şi totuşi unii se desfătează cu ea, ba sînt gata să o introducă şi în biserici.

Cîntările spre slava Domnului au menirea de a linişti şi de a vindeca sufletul, a-i apropia de Dumnezeu, nu de a-i irita.